Nõuanded

20 kõrgelt tasustatud ettevõtluskarjääri

20 kõrgelt tasustatud ettevõtluskarjääri


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Äri võib olla tulus karjääritee, eriti juhtimiskarjääris tegutsevatele äriklassidele. Mõned kõige tasustatavamad töökohad tööstuses on sellised, nagu rahandus, karjäär ja infosüsteemide haldamine, kuid keskmisest suuremaid hüvitisi võib leida paljudest ärivaldkondadest, sealhulgas turundus ja inimressursid. Paljusid neist töökohtadest saab omandada vaid bakalaureusekraadiga.

01.20

Arvuti- ja infosüsteemide juht

Arvuti- ja infosüsteemide haldurid, tuntud ka kui infotehnoloogia (IT) juhid, aitavad ettevõtlusorganisatsioonidele IT-eesmärke seada ja teevad erinevate meeskonnaliikmetega koostööd arvuti paigaldamise, hoolduse ja täienduste kavandamisel ja koordineerimisel. Need aitavad ka arvutisüsteeme turvalisena hoida.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalaureuse kraad (minimaalne); magistrikraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $139,220
02of 20

Turundusjuht

Turundusjuhid tuvastavad sihtturud ja kasutavad klientide mõjutamiseks turunduskomplekti (toode, koht, hind ja reklaam). Sageli tuginevad nad turundusandmetele ja teevad tihedat koostööd reklaami-, müügi- ja reklaamiosakondadega, et leida parim viis toodete ja teenuste turustamiseks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $132,230
03.20

Finantsjuht

Finantsjuhid aitavad organisatsioonidel otsustada, kuidas kulusid vähendada ja raha investeerida. Nad jälgivad ettevõtte finantsseisundit, koostavad finantsprognoose ja aruandeid ning jälgivad finantsmääruste täitmist.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $125,080
04.20

Müügijuht

Müügijuhid juhendavad müügiesindajate meeskonda või meeskondi. Nende ülesandeks on müügiterritooriumide määramine, personali koolitamine, müüginumbrite jälgimine ja klientide konfliktide lahendamine.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $121,060 
05.20

Hüvitiste ja hüvede juht

Hüvitiste ja hüvitiste juhid koostavad hüvitiste ja hüvitiste plaanid, mis põhinevad palgastatistikal ja organisatsiooni eelarvel. Samuti aitavad need välja töötada palgastruktuure ja aitavad töötajatel mõista hüvitisi, näiteks kindlustus- ja pensioniplaane.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $119,120
06.20

Avalike suhete juht

Avalike suhete juhid aitavad juhtida ettevõtte mainet. Nad kirjutavad pressiteateid ja pakuvad teavet meediale ja klientidele ettevõtte toodete, teenuste, eesmärkide ja kogukonnas tehtavate jõupingutuste kohta.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalaureuse kraad (minimaalne); magistrikraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $111,280
07.20

Personalijuht

Personalijuhid värbavad, võtavad tööle, koolitavad ja koordineerivad töötajaid organisatsioonis. Nad kirjutavad ametijuhendid, viivad läbi intervjuusid, hindavad koolitusvajadusi, viivad läbi töötulemusi ja tegelevad personaliküsimustega, sealhulgas ahistamiskaebuste ja võrdsete töövõimalustega seotud küsimustega.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalaureuse kraad (minimaalne); magistrikraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $110,120
08of 20

Reklaamijuht

Reklaamijuhid, tuntud ka kui müügiedendusjuhid, kavandavad ja viivad läbi toodete ja teenuste reklaamikampaaniaid. Samuti juhivad nad kliendi edendamise jõupingutusi. Reklaamijuhid kontrollivad tavaliselt osakondi või inimeste meeskondi ning võivad töötada otse organisatsiooni või reklaamiagentuuri heaks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $106,130
09of 20

Majandusteadlane

Majandusteadlased kasutavad turusuundumuste prognoosimiseks matemaatilisi mudeleid ja statistilisi andmeid. Nad töötavad sageli valitsuses, kus nad pakuvad välja lahendusi majandusprobleemidele, kuid nad võivad ka eraettevõtlusele anda nõu erinevate viiside kohta, kuidas majandus võib konkreetseid majandusharusid mõjutada.

 • Hariduse miinimumnõuded: magistrikraad
 • Keskmine aastapalk: $102,490
10 kuni 20

Aktuaar

Aktuaarid kasutavad oma teadmisi matemaatikast ja statistikast, et aidata ettevõtetel mõista sündmuse toimumise tõenäosust. Näiteks võivad nad töötada kindlustusseltsis, kus nad määravad kindlaks, kui tõenäoline on õnnetus. Ettevõtted rendivad aktuaare, kui nad tahavad aru saada riskantsete sündmustega (nt kindlustus või investeeringud) kaasnevatest rahalistest kuludest.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $101,560
2020

Terviseadministraator

Tervishoiuametnikud, tuntud ka kui tervishoiuteenuste juhid, haldavad tervishoiuasutusi, selliseid tervisekliinikuid ja meditsiinipraktikaid. Need aitavad koordineerida tervishoiuteenuste osutamist, juhendada töötajaid ja leida viise patsiendi tulemuste parandamiseks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalaureuse kraad (minimaalne); magistrikraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $98,350
12 kuni 20

Haldusteenuste juht

Administratiivteenuste juhid, keda mõnikord nimetatakse ka ärijuhtideks, kontrollivad organisatsiooni personali ja võivad hallata ka kontoriruume. Nad täidavad sageli kantseleiülesandeid, haldavad dokumenteerimisprotseduure ja koordineerivad kohtumisi.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $94,020
13 kuni 20

Isiklik finantsnõustaja

Isiklikud finantsnõustajad aitavad üksikklientidel seada rahalisi eesmärke ning annavad seejärel nõu säästude, investeeringute, maksude ja kinnisvara planeerimise kohta. Nad jälgivad kliendi investeeringuid ja annavad soovitusi, lähtudes turumuutustest ja kliendi muutuvatest vajadustest.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalaureuse kraad (minimaalne); magistrikraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $90,640
14 kuni 20

Finantsanalüütik

Finantsanalüütikud hindavad ärisuundi ja finantsandmeid, et hinnata mitmesuguste ärivõimalustega seotud riske ja hüvesid. Seejärel kasutavad nad oma teadmisi soovituste esitamiseks, mis aitavad nii ettevõtetel kui ka eraisikutel teha investeerimisotsuseid.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $84,300
15 kuni 20

Juhtimisanalüütik

Juhtimisanalüütikute, tuntud ka kui juhtimiskonsultantide ülesandeks on otsida võimalusi organisatsiooni efektiivsuse ja kasumlikkuse suurendamiseks. Need on kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed otsuste vastuvõtmiseks ning uute ettevõtte protsesside või organisatsiooni juhtimis- ja personalivajaduse soovitamiseks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $82,450
16 kuni 20

Eelarveanalüütik

Eelarveanalüütikud hindavad organisatsioonide rahalisi vajadusi ja annavad seejärel organisatsiooni eelarvega seotud soovitusi. Nad jälgivad organisatsiooni kulutusi, hindavad eelarveettepanekuid ja otsivad võimalusi lisaraha jaotamiseks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $75,240
17 kuni 20

Logistikud

Logistikud on organisatsiooni tarneahela lahutamatu osa. Nad kontrollivad toote elutsükli kõiki aspekte alates materjalide ostmisest kuni toote transportimise ja ladustamiseni.

 • Hariduse miinimumnõuded: kaastöötaja kraad (minimaalne); bakalaureusekraad (eelistatud)
 • Keskmine aastapalk: $74,590
18of 20

Kindlustusandja

Kindlustusandjad vaatavad läbi kindlustustaotlused ja määravad kindlaks eraisikute ja ettevõtete kindlustamisega seotud riskitaseme. Nende ülesandeks on kindlustusmaksete ja kindlustuslimiitide kehtestamine vastavalt sellele, kui riskantne (või mitte riskantne) on konkreetse kliendi kindlustamine.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $69,760
19of 20

Raamatupidaja

Raamatupidajad analüüsivad finantsteavet ja osutavad erinevaid teenuseid üksikisikutele või ettevõtetele. Nad pakuvad konsultatsiooniteenuseid, viivad läbi auditeid ja koostavad maksuvorme. Mõned raamatupidajad on spetsialiseerunud kindlatele valdkondadele, näiteks kohtuekspertiisi või valitsuse raamatupidamine.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $69,350
20 kuni 20

Turundusuuringute analüütik

Turundusuuringute analüütikud kasutavad kvantitatiivset ja kvantitatiivset andmete kogumist, et saada teavet turutingimuste ja tarbijate kohta. Seejärel muudavad nad need andmed aruanneteks, mida saavad turundusjuhid kasutada toodete ja teenuste parimate turundusviiside väljaselgitamiseks.

 • Hariduse miinimumnõuded: bakalauruse kraad
 • Keskmine aastapalk: $63,230

Selle artikli palgaandmed saadi USA tööstatistika büroo Occupational Outlooki käsiraamatust.Kommentaarid:

 1. Galvyn

  See on reserv, ega see pole rohkem ega vähem

 2. Husayn

  Congratulations, it's just a great idea

 3. Ardley

  See fraas on lihtsalt võrreldamatu :), mulle meeldib))) väga

 4. Watt

  Ma arvan, et sul pole õigus. Saan oma seisukohta kaitsta. Kirjuta mulle PM-i.

 5. Trevan

  Palun vabandust, et segan teid.

 6. Indira

  The author is great! So well covered the topicKirjutage sõnum